Praktisk information

TILMELDING
på telefon 36 75 75 22 reserverer vi en plads til dig ved indsendelse af tilmeldingsblanket. via hjemmesiden www.dofvestegnen.dk eller mail info@dofvestegnen. Oplys holdnummer, navn, adresse, tlf. og cpr.nr. Hurtig tilmelding anbefales da mange af vores hold bliver hurtigt fuldtegnet. Ved hurtig tilmelding sikrer du dig en plads på holdet og medvirker til, at holdet kan starte som planlagt. Alle kan deltage på skolernes kurser uanset bopæl.

Holdstart / første mødegang

Holdnummeret står anført ved hver enkelt kursus. Dit giroindbetalingskort er dit holdkort hvor starttidspunkt er anført. Du hører kun fra os hvis kurset bliver aflyst eller udsat. Der bliver ikke fremsendt mødekort. Hvis ikke andet er anført er holdopstart ultimo september.

Hvis du ikke kan optages
Hvis du ikke kan optages på det hold du ønsker, vil du automatisk blive kontaktet med henblik på andre muligheder. Ønsker du dit kursusgebyr tilbagebetalt, vil du modtage en bank-overførsel.

Tilbagebetaling
Din tilmelding er principielt bindende, når du har indbetalt kursusgebyret. Fortryder du din tilmelding, betaler vi gerne pengene tilbage indtil 14 dage før holdstart, mod et ekspeditionsgebyr på 100 kr. Hvis et hold ikke bliver oprettet, kontakter vi dig og du får automatisk det indbetalte beløb retur. Der foretages principielt ikke tilbagebetaling efter kursets start. Ved arrangementer og debatarrangementer refunderes kur-susgebyret ikke.

Materialer, bøger m.v.
Bøger og materialer, som benyttes i undervisningen, skal du selv anskaffe i samarbejde med underviseren. Vi oplyser om kontakt til holdets underviser, hvis du ønsker nærmere oplysninger om materialeudgifterne.

Ferier
Undervisningen følger så vidt muligt folkeskolens ferie- og fritidsplan, men der kan dog være ændringer til denne. Derfor bør du altid rette forespørgsel om ferier og fridage til underviseren eller administrationen. Undervisningen i Foreningshu-set, RKA Motion & Sundhed, Keramikskolen og Seniorhøj-skolen i Fredericiagade følger ikke nødvendigvis folkeskolens ferieplan.

Undervisningslektionens længde
En lektion er på 45 minutter. Der kan indlægges pauser af 10 min. Kursusbeviser udstedes på begæring efter gennemført kursus. Enkelte hold har indeholdt pause i lektionstallet.

Tilmelding til specialundervisning
Kommunerne yder ekstra tilskud til deltagere på små hold. Derfor kræves din underskrift som dokumentation på, at du er berettiget til at deltage.

Admin kontor
Mandag—onsdag 9.00-14.00
Torsdag 9.00-16.00
Fredag 9.00-13.00

Nedsat betaling for Pensionist , Efterlønsmodtager, Arbejdsledig, (studerende)
hvor undervisningen foregår i bopælskommunen. De nedsatte priser står i parentes. ( )

RØDOVRE
Kan deltage uden nogen begrænsning på aftenskolehold med et kommunalt tilskud. Rødovre kommune giver 10 kr. i tilskud til almen hold /13,50 kr på motions –og bevægelses-hold og 25 kr. til foredrag. Rødovre Kulturelle Aftenskole yder studierabat.

HVIDOVRE
Kan deltage uden nogen begrænsning på aftenskolehold med et kommunalt tilskud.
Hvidovre kommune giver 12,75 kr. i tilskud til almen hold og 30 kr. til foredrag. Hvidovre kommune giver studierabat.

BRØNDBY
Kan deltage uden nogen begrænsning på aftenskolehold med et kommunalt tilskud. Brøndby kommune giver 50 %. i tilskud til almen hold og foredragsprisen.

KØBENHAVN
Kan deltage uden nogen begrænsning på aftenskolehold med et kommunalt tilskud.
Københavns kommune giver 6 kr. i tilskud til almen hold og 20 kr. til foredrag.