Special - og ordblindeundervisning

Ordblindeundervisning

Hvis du er ordblind, kan du gå gratis til undervisning på et dansk hold samt fagholdene Matematik, Engelsk, Tysk og IT. Du skal være testet ordblind inden du kan deltage i undervisningen. Man kan deltage i fagundervisningen ved samtidig deltagelse på Dansk for ordblinde.

KOL undervisning

Kurset henvender sig til dig, som har KOL: dvs. nedsat lungefunktion, åndenød og problemer med din vejrtrækning. Vi træner efter sundhedsstyrelsens anbefalinger for træning til KOL. Gennem bevægelsestræning og åndedrætsøvelser giver vi dig en bedre livskvalitet.
Formålet med den fysiske træning er at udfordre fysiske grænser; at kunne gå længere og hurtigere, øge muskelkonditionen og muskelstyrken. Desuden øves enkle vejrtrækningsteknikker til
bedre at kunne mestre din åndenød.

Varmtvandsbassin for brystopererede

Dette kursus er for brystopererede kvinder. Denne undervisning kan tilbydes personer, som ikke har behov for egentlig svømmeundervisning, men har behov for at lære hensigtsmæssige bevægelser, samtidig med at få kroppen afspændt i det varme vand.

Apopleksi undervisning

Dette kursus er tilrettelagt for personer med halvsidig lammelse. Til undervisningen udarbejdes individuelle træningsprogrammer. Som apopleksiramt er det vigtigt at lære sine muligheder at kende, da livet ikke behøver at gå i stå efter sygdommen. Det er også vigtigt at lære at
bruge kroppen rigtigt, så man undgår smerter og sparer på kræfterne.